Kraftige regnmængder, flere skybrud og generelt stigende vandmængder sætter kloaksystemerne under et stadigt stigende pres. BlueKolding har lavet en video der forklarer hvad overløb er – se den her. (Bovak ApS har tilladelse fra BlueKolding til at bruge filmen på www.bovak.dk)

Fra YouTube – BlueKolding overløb med undertekster