KLIMATILPASNING

Klimatilpasning kan være svært tilgængeligt stof for mange mennesker, i 2020 hjalp BOVAK ApS en kommunalt nedsat følgegruppe med faglig sparring og formidling af deres input – Læs Følgegruppen Informationsfolder her. BOVAK har Spidskompetence indenfor skybrudshåndtering på overfalden, under skabelse af projekter med merværdi.

Bo Brøndum har bl.a. været projektleder på ”Vandledningsstien” og ”Vand på Sidelinjen” som gav Gladsaxe Kommune prisen som årets Friluftskommune og blev indstillet til Nordisk Råds Klimapris. Fokus er på at lave en proces hvor parterne inddrages tidligt og flest mulige inkluderes i at skabe en fælles løsning.