UDBUD AF RAMMEAFTALER

Rammeaftaler giver rigtig mange fordele for forsyningsvirksomheder. Rammeaftaler kan f.eks. omhandle No-dig renovering af vand / spildevand, tv-inspektion, landmåling, pumpestationer, brøndgods og geoteknik.

Men gode rammeaftaler kræver fagligt input i udbuds / evalueringsfasen! Vi har folk som har arbejdet meget med rammeaftaler og kan hjælpe med at få skabt en god proces og nogle gode aftaler.