UDVIKLINGSPLAN TIL KIRKEGÅRDSFORVALTNING

Frederikssund Provsti efterspurgte Slagslunde-Ganløse Menighedsråd om en udviklingsplan for de samlede anlægsarbejder på Ganløse Kirkegård frem mod 2045. Hovedformålet var at sikre fremtidige gravsteder på kirkegården, herunder tendensen til at flere og flere vælger urnebegravelser. Menighedsrådet ønskede samtidig at øge biodiversiteten og indgå i netværket Grøn Kirkegård.

Udviklingsplanen består af en analyse af kirkegårdens rammer og potentialer, tematisk status af de ting der foreslås ændrede, målsætningen for den samlede kirkegård og konkrete handlingsplaner for udførelsen.

Læs mere om GANLØSE KIRKEGÅRD her