SPILDEVAND

Spidskompetencer indenfor håndtering af det eksisterende ledningsnet, herunder udvidelse og renovering.

Bovak har både erfaring som entreprenør, bygherre og rådgiver – og har fokus på at der anvendes de bedste metoder efter forholdene, samt en stor inddragelse af øvrige parter.

Fokusområder:

Etablering af nye ledninger

Bovak gennemfører løbende projekter med etablering af nye ledninger, primært separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede områder, samt spildevandskloakering på det åbne land.

Vi har et stort fokus på at lave projekter sammen med både Forsyningsselskab og Kommuner, således at både vejvandet som kommunen håndtere og spildevandet som forsyningen håndterer samtænkes og håndteres i en samlet proces.

Renovering af eksisterende ledninger

Vi har stor erfaring i styring af tv-inspektion med henblik på at lokalisere skader, fejlkoblinger og uvedkommende vand på det eksisterende ledningssystem, og efterfølgende udbedre skaderne ved en kombination af traditionelle gravearbejder og opgravningsfri renovering. Opgravningsfri renovering er oftest strømpeforing hvor en entreprenør laver en ny kloak inden i den gamle. En af entreprenørerne er f.eks. Aarsleff som har lavet følgende informationsvideo der forklarer processen: Strømpeforing, installation med UV-lys – YouTube

Regnvandsbassiner

Vi har brug for regnvandsbassiner for at sikre forsinkelse og rensning af vores regnvand før det udledes til åer m.m. – men vi kan gøre det bedre… regnvandsbassiner kan etableres så de både bidrager til naturudvikling og skaber rekreativ værdi, vi stiller altid spørgsmål til om vi ikke skal hæve ambitionsniveauet omkring regnvandsbassinger.

Reduktion af overløb

Der er ofte miljøproblemer pga. overløb. Blue Kolding har lavet en fin lille film som beskriver problematikken.
Se filmen fra BlueKolding, som forklarer hvad overløb er.

Vi bidrager med hele konceptet af løsninger!

  • Vi adskiller regn og spildevand
  • Vi håndtere regnvand lokalt, både ved nedsivning, fordampning og ved genanvendelse til f.eks. toiletskyl. (Se LAR)
  • Vi arbejder med plangrundlaget i kommuner for at reducere risikoen for overløb ved god planlægning – det er ALTID bedre at lave en god plan / gode principper så problemerne ikke opstår end at skulle ud og lave om bagefter.