INNOVATION

Innovation sker bedst når der også er fagligt input. Bo Brøndum har været med til at komme med input til revision af lovgivning på klimatilpasningsområdet, udvikling af nye klimaværktøjer, bedre videndeling, beredskabshensyn og robusthed i forsyningsbranchen.

Innovation er spændende, og vi er altid friske på en spændende proces hvis det vurderes at vi kan få vores faglighed i spil.

Et eksempel på et resultat af innovation er vores nye regnbede på Enebærvej i Værløse. Udviklet sammen med Furesø Kommune og Byggros. Ved anvendelse af pimsten som materiale i regnbede tilbageholdes “first flush” i det porøse materiale, hvorved der er en lang opholdstid til iltet organisk nedbrydning. Samtidig tilbageholdes vand som bruges af træer, således at kommunen ikke skal afholde udgifter dertil. Praktisk simpel innovation…