FORUNDERSØGELSER OG BORGERINDDRAGELSE

Projektledelse og borgerinddragelse – klimatilpasning, biodiversitet, skovrejsning, rekreative tiltag.
Vi samler teamet, udvikler projekter, støtter samarbejde, løser konflikter. Vi ved hvordan organisationer og borgerne involveres. Vi møder borgerne i øjenhøjde, indgår samarbejde med fælles mål – får realiseret deres konstruktive og nyskabende ideer. Vi arbejder online og fysisk med stor erfaring i samarbejde på tværs af kommuner og regioner i indsatsområdet.

God klimatilpasning ophæver kendte grænser!
Effektiv og økonomisk optimeret klimatilpasning er oplandsbaseret og kræver ofte samarbejde på tværs af sektorer og aktører – kommuner, regioner, forsyningsselskaber, borger-, landbo-, erhvervs- og grundejerforeninger i indsatsområdet. Hvis klimatilpasning er oplandsbaseret, multifunktionelt og inddrager borgerne, kan projekterne opnå meget mere ved samtidigt at:

• Forbedre biodiversiteten i indsatsområdet
• Bevare gamle træer og højne antallet af træbevoksninger i området
• Inkludere udtagning af lavbundsjorde
• Inkludere skovrejsning
• Inkludere rekreative tiltag

Natur midt i byen – Balsmosen – del af regnvandshåndtering i Smørum. Naturplejeplan udarbejdet med borgerne (foto: PMØ)