Bovak her bidraget med fagligt input og bistand til udarbejdelse af kommunikationsmateriale til den af Egedal Kommune nedsatte ”Stenløse Å Følgegruppe”

Følgegruppen har ønsket at belyse forskellige vinkler på projekt ”Klimatilpasning Stenløse By”, med fokus på Stenløse Å, biodiversitet, natur, gener ved anlægsarbejde og skybrudssikring.

Det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med frivillige engagerede borgere.

Link til den udarbejdede brochure (i lav opløsning) kan hentes her: Følgegruppen Informationsfolder. Hvis brochure ønskes i høj opløsning kontakt os venligst.