BOVAK har løst mange forskellige opgaver og har samarbejdet på tværs af faggrupper og har derfor stor erfaring i håndtering af interessenter. Derfor er vores kompetencer og erfaring stor – bla. indenfor LAR og klimatilpasning. Bovak har bygherreerfaring som seniorprojektleder af komplekse klimatilpasningsprojekter samt erfaring med at påvirke dagsordenen både lokalt og nationalt i forbindelse med projekter.

Selvstændig rådgiver med fokus på:
– Innovations og udviklingsprojekter indenfor vand, spildevand og klimatilpasning
– Projektledelse på komplekse klimatilpasningsprojekter
– Bygherrerådgivning, specielt indenfor klimatilpasning
– Evaluering og udbud af rammeaftaler, evt. sparring omkring anvendelse af rammeaftaler (No-dig renovering vand og spildevand, Tv-inspektion, Landmåling,   Pumpestationer, Brøndgods)
– Mindre traditionelle ledningsprojekter for vand og spildevand, hvor der ønskes samme bemanding i projektering og udførsel og fokus er på et gnidningsfrit samarbejde med borgere og entreprenør
– Ressourceperson for tætte samarbejdspartnere

Udnytter selvstændigheden til at indgå samarbejdsaftaler med andre parter, som vælges ud fra faglighed, etik og samarbejdsånd. Vi tror på, at de bedste resultater skabes ved at understøtte medarbejderne – give dem reel indflydelse og engagere dem i projekterne, så de føler ejerskab!