UDSKIFTNING AF VAND- OG JORDLEDNINGER I GANLØSE

Projektet omhandlede etablering af ny vandsforsyningsledning, samt stikledninger til 55 hustande. Der er indarbejdet en option om udskiftning af andelshavernes jordledninger. Bovak havde særligt fokus på formidlingen af entreprenørarbejdet til beboerne, opdateringen af stikledninger samt kontakt-infomationer, sikkerheds- og kvalitetstilsyn. Projektet skilte sig særligt ud, da Bovak med sit udbudsmateriale, sørgede for at alle borgere med gamle stikledninger fik tilbudt udskiftning af nyt stik, og dermed fik 80% af borgerne udskiftet deres vandforsyningsstik.

PROJEKTET I TAL
600 m. vandledning inklusiv stik
80% af husstandene udskiftede jordledning

BOVAK HAR LEVERET
Rådgivning
Projektering af ledninger
Udbudsmateriale
Tilsyn
Byggeledelse
Kvalitetssikring
Borgerkontakt

Tilsyn, opmærksom på undermineret vej

Tilsyn, opmærksom på manglende bagfyldning af afstivning