UDSKIFTNING AF VANDLEDNING

Renoveringsprojekt af hovedvandledninger i Hareskovby. Projektet var mere kompleks end de projekter som vandværket selv normalt projekterer og Furesø Vandforsyning valgte derfor at bruge Bovak som rådgiver. Projektet blev etapeopdelt i to områder; arbejdet med områdets særligt vanskelige trafikale forhold, samt dialog og kontakt med borgerne.

PROJEKTET I TAL
1 km. hovedledning
Stikledninger

BOVAK HAR LEVERET
Rådgivning
Projektering af ledninger
Tilsyn
Byggeledelse
Økonomiforhandling
Udbudsmateriale
Borgerkontakt

Tilsyn, underboring af vandledning

Tilsyn, underboring af vandledning