UDSKIFTNING AF VANDLEDNING I FORBINDELSE MED KLOAKARBEJDE

I forbindelse med et kloakprojekt er der blevet etableret ny vandforsynings-ledning. Koordineringen var vigtig for Fors A/S, som ville undgå at grave vejen op to gang. Ved at udføre samgravning er den ønskede synergieffekt derved opnået. Kloakprojektet var hovedprojektet og afholdte derfor udgifter til udbud, projektledelse, byggemøder m.m.

Vandforsyningen afholdte kun merudgifter til tegning, tilsyn med vand og kvalitetssikring af vand. Der har været stort fokus på at have en god dialog med andelshaverne, da mange af ejendommene er dobbelthuse med interne fordelingsledninger.

PROJEKTET I TAL
Der er etableret 154 m. ø 63 hovedledning
12 stikledninger samt tilhørende stophaner

PRISER
Entreprenør: KB Entreprise – under 300.000 alt inklusiv
Rådgivning: Bovak – under 30.000 alt inklusiv

BOVAK HAR LEVERET
Rådgivning
Projektering af ledninger
Kvalitetssikring
Tilsyn
Støtte til påbudsproces
Koordinering med forskellige entreprenører
Koordinering med Bygningsstyrelsen

Fyldning af materiale omkring kloak og vandledninger.

Respektafstanden modificeres, så der ikke skal genetablere kantstene.