Vi tester nye materialer til regnbede, forsøg med pimpsten til rensning og tilbageholdelse af vand i skybrudsbed. Udviklet sammen med Furesø Kommune og Byggros. Ved anvendelse af pimsten som materiale i regnbede tilbageholdes “first flush” i det porøse materiale, hvorved der er en lang opholdstid til iltet organisk nedbrydning. Samtidig tilbageholdes vand som bruges af træer, således at kommunen ikke skal afholde udgifter dertil. – Sammen med FURESØ KOMMUNE, NOVAFOS, NCC, BYGGROS AB, TEKNOLOGISK INSTITUT, KLIKOVAND, COWI.