Hver anden uge rykker kontoret ud i en skurvogn, og arbejdstiden flyttes til kl 18. Så kan borgerne bare dumpe forbi hvis de har spørgsmål til klimaprojekter. Og der kan arbejdes normalt når der ikke er besøg ? nogle gange må kommunikation godt være simpelt…

Projektet i Søndersø har været i anlægsfasen i ½ år, den tætte borgerkontakt har medvirket til at udfordringer er taget i opløbet, praktiske løsninger er implementeret og at borgerne får et ansigt på ”systemet”

Samtidig har der i området været andre anlægsarbejder (renovering af vandledninger, etablering af affaldssug, private byggeprojekter, strømpeforing af kloakker), udover vores klimaprojekt – men det er lykkedes de forskellige bygherre at holde hinanden tilnærmelsesvis opdaterede, så det har været muligt at svare på spørgsmål omkring de forskellige bygherres projekter, eller sikre at borgerne fik fat på den rigtig bygherre/rådgiver/entreprenør.