Som praktikant hos Bovak får du lov til at være med i hele processen fra opstart til afslutning. Bovak er en mindre rådgivende ingeniør i Ganløse. Vi har specialiseret os i klimatilpasnings- og kloakprojekter for primært Forsyninger og Kommuner.Hvis du har interesse i at lave, samt få større viden om klimaprojekter på overfladen og LAR-løsninger, så har vi et godt praktiktilbud til dig! I løbet af dit praktikforløb hos Bovak, vil du skal skulle lave et skitseprojekt indenfor LAR eller klimatilpasning på overfladen. Du vil få en rigtig problemstilling fra en af vores kunder som du selvstændigt skal skitsere en løsning til, med vejledning fra vores specialister. Du vil også skulle lave et forslag til en LAR-løsning for et beboelseshus.

Vi bestræber os på at halvdelen af din tid går med traditionelle kloakopgaver. Det er nemlig vores erfaring, at forståelse for de eksisterende systemer og forsyningsselskabernes hverdag, er væsentlig for at udvikle en god forståelse for rammerne for klimatilpasning og LAR.
Du kan komme til at arbejde og stifte bekendtskab med bl.a. Illustrator, InDesign, Opencities, Q-gis og AutoCAD.
Vi tilbyder dig også at tage kurset ”Vejen som arbejdsplads, Trin 1”. Det lader dig indgå i tilsynsarbejde på vores opgaver.
Praktikopholdet er ulønnet, men vi yder et månedligt tilskud til transportomkostninger. Hvis du vælger Praktik AB, vil vi i B perioden give et yderligere tilskud.

Sådan søger du:
Send CV og motiveret ansøgning til Christian – Christian@bovak.dk
Senest 15. marts 2023
Jo tidligere jo bedre, så har vi mulighed for at finde et godt skitseprojekt til dig.
Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, er du også meget velkommen til at ringe til Christian på 20711415

Efterårspraktik Skovskolen 2023